Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

- Patron śląskiej przedsiębiorczości -

                


Pożyczki na rozwój przedsiębiorstw


Jedną z aktywnych form wspierania rozwoju przedsiębiorczości naszego regionu jest system Funduszy Pożyczkowych. Środki funduszy przeznaczone są na finansowanie celów inwestycyjno-obrotowych, związanych z podjęciem, prowadzeniem bądź rozwojem działalności, przyczyniających się do poprawy konkurencyjności i innowacyjności, wzmocnienia potencjału sektora MŚP oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach oferuje pożyczki:


na okres do 4 lat z możliwością karencji w spłatach kapitału, o oprocentowaniu od 0,3 do 0,6 stopy kredytu lombardowego w skali roku w zależności od okresu pożyczkowego, w ramach:

N O W A    O F E R T A :
na okres do 7 lat z możliwością karencji w spłatach kapitału, o oprocentowaniu wg zmiennej stopy referencyjnej ustalanej na podstawie stopy bazowej określanej przez Komisję Europejską, powiększonej o marżę, w ramach:


zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ww. oferty.

© 2004 - 2014 GARR S.A.
Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu (dysku) użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ czytaj więcej ].